We invest in the future model of BeNeLux grocery stores

Scroll down

Sans titre – 4

Forum Estates NV is een erkende GVBF die investeert in supermarkt vastgoed

Share Value FEH – 28 JUL ’21

€ 20,49

Real Estate Value (FV) – 30 JUN ’21

€ 361 869 827

Yearly Passing Rent – 30 JUN ’21

€ 21 293 573

Nieuwsberichten

Forum Estates doet eerste acquisitie in Luxemburg!

Forum Estates besliste deze zomer om haar internationale expansie verder te zetten door van het Groothertogdom […]

Lees verder

Rob van Gool treedt toe tot het Investeringscomité Nederland!

Begin 2021 besliste de Raad van Bestuur van Forum Estates Nederland als tweede thuismarkt te maken, […]

Lees verder

Forum Estates breidt uit naar het Groothertogdom Luxemburg!

Vandaag werd Forum Estates LUX NV, een 100% dochter van Forum Estates Holding BV, opgericht. Recent […]

Lees verder

Nieuwe Proxy Delhaize in Luik

Vandaag opende Delhaize Belgium een nieuwe Proxy buurtsupermarkt in Luik. Delhaize tekende hiervoor een langdurig handelshuurcontract […]

Lees verder

COMPANY PROFILE

Forum Estates is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) en investeert in supermarktenvastgoed. Het fonds heeft een 100-tal supermarkten van het enseigne Carrefour Express en Market, Lidl, Spar, Jumbo, Albert Heijn en Proxy Delhaize in portefeuille. Deze supermarkten situeren zich vooral in België. In 2021 werden de eerste stappen in Nederland gezet. Luxemburg volgt later in 2021 of 2022. De ambitie is om het eerste BeNeLux supermarktvastgoed fonds te worden.

De supermarktenbranche is een stabiele sector, die crisis- én e-commerceresistent is. Door het gestaag verdwijnen van lokale bakkers, slagers, groentewinkels, én het stabiele aandeel van de voeding in de consumentenuitgaven groeit de supermarktsector elk jaar nog een 2% per jaar. In coronajaren 2020 en 2021 stegen deze uitgaven zelfs met meer dan 10%

De supermarktsector is echter wel competitief.  Na Albert Heijn, opende Jumbo recent een aantal eerste supermarkten in Vlaanderen. Er is een tendens supermarktconcepten neer te zetten waar de consument naast winkelen ook iets kan beleven, drinken en eten.  Deze tendens merken we ook bij onze andere huurders, die hun concepten de laatste jaren sterk aan deze realiteit aanpassen. Forum Estates focust haar investeringen dan ook op locaties en enseignes die future-proof zijn en bij haar strategie passen.

 

GVBF

De gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (afgekort GVBF) zijn institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming als bedoeld in artikel 286, § 1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

De GVBF’s zijn institutionele beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (BEVAK) die uitsluitend investeren in vastgoed (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2016). Beleggen in een GVBF is uitsluitend voorbehouden voor in aanmerking komende institutionele en professionele beleggers.

Elk GVBF moet zich, alvorens zijn werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven op een lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend en voordelig belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

Forum Estates Holding BV is eigenaar van Forum Estates NV, en haar dochters Parc Commercial Estaimpuis NV, Heeren Beheer NV, Heeren Forum NV en dochter London & York Commercial NV, die op 3 december 2019 het statuut van GVBF hebben verkregen.

Onze key AAA-huurders

arrow-left
arrow-right