Duurzaamheid

Sustainability

Duurzaamheid is niet nieuw voor Forum Estates. Forum Estates timmert al jaren aan een gezonde en duurzame groei. De vastgoedportefeuille van Forum Estates wordt met zorg samengesteld en ieder nieuw actief ondergaat een grondige due diligence waarbij de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de asset onder de loep wordt genomen.

De duurzaamheid op vastgoedniveau bekijken we vanuit duaal perspectief: de duurzaamheid van de locatie en van het gebouw. Daarnaast nemen we diverse vergroenings- en verduurzamingsinitiatieven, en nemen we een duurzame focus op in onze bedrijfsvoering.

Duurzame Locaties

Forum Estates zet in op locaties die ook voor toekomstige generaties hun aantrekkingskracht zullen behouden. Onze buurtwinkels zijn ingebed in het stedelijk weefsel. Heel vaak zijn bewoning of andere functies in het gebouw geïntegreerd. Standalone supermarkten of bouwmarkten worden constructief zo gebouwd dat ze gemakkelijk herbestemd kunnen worden in de toekomst, mocht dat ooit nodig zijn.

Onze winkelclusters en retailparken maken het shoppen voor de consument erg efficiënt. Naast de periodieke boodschappen kan de consument er ook terecht voor andere zaken en diensten, dit reduceert het aantal verplaatsingen enorm. We streven er bovendien naar onze assets toegankelijk te maken voor alternatieve vervoersmodi. Het leeuwendeel van onze portefeuille is al gemakkelijk te voet, per fiets of met openbaar vervoer toegankelijk.

We monitoren continu onze locaties om te zien of we extra diensten of bestemmingen kunnen koppelen dan wel op alternatieve wijze herinvullen opdat onze locaties levendige plekken blijven met een aanvaardbare ecologische impact.

Duurzame Gebouwen

Naast het toekomstbestendig maken en houden van de portefeuillesamenstelling, maakt Forum Estates ook werk van het verduurzamen van de activa zelf. Dat is niet altijd een evidentie, daar de assets meestal ‘casco’ verhuurd zijn. Net omdat verwarming en ventilatie heel erg afhankelijk zijn van en afgestemd zijn op het retailconcept van de huurder, zijn de huurders heel vaak zelf eigenaar van hun technische installaties  zoals koeling, ventilatie en verlichting.

Eind 2020 werd ook het initiatief genomen om gedurende 2021 een verduurzamingsanalyse te maken van onze grootste assets. Deze analyse wordt in house gedaan door onze Asset Manager in samenspraak met de Property Managers die de sites door en door kennen. De bedoeling is om de aanbevelingen die uit de analyse te komen in de mate van het mogelijke te implementeren gedurende 2021 en ’22.

Anno 2021 is het onze ambitie om een meerjaren onderhoudsplanning op te maken per gebouw. Dit zal ons toelaten om een timeframe per asset te verkrijgen en gebeurlijke interventies in de mate van het mogelijke met de huurders te aligneren. Zo kan bijvoorbeeld de vervanging van de dakbedekking een momentum creëren om dit te combineren met de vervanging en vergroening van de HVAC-installatie.

Vergroenings- en verduurzamingsinitiatieven

De helft van onze gebouwen zijn ‘handelsgelijkvloers” en vallen onder het stelsel van mede-eigendom. Gezien we vaak een groot aandeel in de medeëigendom hebben, is onze stem op de Algemene Vergadering vaak doorslaggevend. Forum Estates stemt altijd voor klimaatgerichte investeringen, zoals dakisolatie, zonnepanelen of de installatie van een warmtepomp, bij een stemming van de projecten. Bij de andere helft van de gebouwen kan Forum Estates sneller schakelen bij het verduurzamen van activa. Zo huisvesten de daken van het retailpark in Estampuis (Mains & Sabots) al een zonnepaneleninstallatie. Ook op de daken van het Retailpark in Jumet liet Forum Estates de huurder Match, zonder vergoeding, toe zonnepanelen te installeren op het dak om zo haar elektriciteitsverbruik in de supermarkt significant te verduurzamen. Er lopen voor het ogenblik gesprekken met een elektrische autoconstructeur om op een aantal van onze locaties laadstations voor elektrische voertuigen te installeren. Dit vergroot de dekking voor elektrische voertuigen, en vermijdt een aantal verplaatsing gezien de bestuurder tijdens het laden de boodschappen kan doen.

Een van de objectieven van de duurzaamheidsanalyse die in 2021 wordt gevoerd is het identificeren van haalbare vergroenings- en verduurzamingsprojecten. In bepaalde projecten bespreken we reeds een “green lease” met de huurders. Door middel van dergelijke verbintenis engageren de huurders er zich toe om hun installaties te vervangen door schonere technologie, als een vervanging aan de orde is, en om bijvoorbeeld waterbesparende toiletten, kranen en andere sanitaire installaties te voorzien. Het is de ambitie om het green lease-beleid verder uit te rollen.

Duurzame bedrijfsvoering

Al reeds voor de COVID-19 maatregelen werkten meerdere teamleden al een gedeelte van de week van thuis uit, om het aantal gereden kilometers te beperken.

Afval op het kantoor wordt reeds lange tijd gescheiden ingezameld.  Eind 2020 verhuisde het kantoor van Forum Estates naar een nieuw en duurzamer kantoorgebouw. In dit kantoorgebouw wordt ingezet op efficiënt vierkantemetergebruik, o.a. door bepaalde faciliteiten zoals vergaderruimtes en kantine te delen met andere gebruikers. Het gebouw beschikt ook over de meest recente energie- en watervriendelijke technieken.

Hoewel het nieuwe kantoor in de Poortakkerstraat 93 niet meer gelegen is binnen de Gentse stadsring, is de site wel goed bereikbaar door middel van fiets, openbaar vervoer en per auto. Er is een overdekte fietsparking voorzien. De afstand per fiets van het NMBS-station Gent-Sint-Pieters is exact 2,1 km (8 minuten), waarvan ongeveer de helft over een “fietssnelweg” in een aparte bedding. Op 400 meter ongeveer (Beukenlaan) is de dichtstbijzijnde bushalte gelegen. De tramhalte aan Flanders Expo is op slechts een boogscheut van het kantoor gelegen is, en er zijn een aantal voetgangerstunnels voorzien. We pleiten ervoor om het voetgangerstracé nog beter uit te werken door de overheid en de beheerders van The Loop om op voetgangersvriendelijkere wijze de afstand tussen de Poortakkerstraat en de tramhalte te overbruggen.

De ligging nabij zowel de E40 en de R4 laat toe om op efficiënte manier het kantoor te bereiken per auto. Op de collectief gebruikte parkeerplaats werden elektrische laadpalen geïnstalleerd.

Forum Estates heeft er overigens voor geopteerd om de uitstoot van haar wagenpark te beperken, dit door te opteren voor bedrijfswagens met lage emissies. Op heden voldoen alle wagens aan Euronorm 6. Omdat onze vastgoed- portefeuille het hele land beslaat is er voorlopig nog niet beslist om elektrische voertuigen op te nemen omwille van de te beperkte actieradius. We sluiten hybride en elektrische voertuigen echter in de nabije toekomst niet uit. Het is onze expliciete bedoeling om in het jaarverslag van 2021 onze duurzaamheidsinspanning verder te kwantificeren en objectiveren, en een aantal ambitieuze meerjarentargets neer te zetten.