< Terug naar nieuws

Jaarverslag van 2017 is beschikbaar

In dit jaarverslag vindt u meer informatie over de strategie en realisaties van Ulvenhout Retail Invest Fund (URIF) in 2017. Naast de klassieke financiële gegevens en KPIs vindt u ook bijkomende informatie over de vastgoedportefeuille en de acquisities van het voorbije jaar.

2017 was een bijzonder goed jaar voor Ulvenhout Retail Invest Fund (URIF), ondanks het feit dat de huidige retailvastgoedmarkt eerder een â€˜sellersmarket’ is. Door de lage rentestanden en het ontbreken van valabele alternatieven voor de verkopers, is het vinden van strategisch passend retailvastgoed meer dan ooit een moeilijke opdracht. Toch slaagden we erin om onze portefeuille tot 140 miljoen euro vastgoed te verdubbelen en onze bezettingsgraad op een uitzonderlijke 100% te houden. De intrinsieke aandelenwaarde steeg in 2017 met 9,2%.

Het investeringsbudget 2018-2020 voor URIF is ambitieus. We hebben als doel om tegen 2019 een investeringsfonds met 180 –  200 miljoen euro supermarkten en ander E-commerce resistent vastgoed in portefeuille op te bouwen, met jaarlijks 11 –  12 miljoen euro recurrente huurinkomsten. Om deze groei te ondersteunen wordt er in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 opnieuw een kapitaalsverhoging gepland.

Intussen werkt het management en de raad van bestuur hard verder aan de investeringsstrategie, het groeipad, de professionalisering van het beheer van
de bestaande portefeuille en de omvorming tot GVV in 2020! Volg ook regelmatig de website voor de laatste updates en nieuwsberichten!

Het jaarverslag 2017 kan u hier downloaden. We wensen u veel leesplezier. Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons via deze link.