< Terug naar nieuws

GVBF

Zoals eerder besproken op de twee infosessies werden Forum Estates NV, en haar dochters half november omgevormd tot een GVBF. Deze GVBF werd op 3 december 2019 erkend door de FOD Financiën. Forum Estates Holding BV werd half november opgericht als eigenaar van deze GVBF, waar de aandeelhouders deels in aandelen, en deels via een obligatielening in participeren. De eerste uitkering van de 6% jaarrente op de obligatielening gebeurt begin juli 2020. De ingediende ruling betreffende de vennootschapsstructuur en het belastingsregime bevindt zich in een finale fase bij de rulingscommissie.