< Terug naar nieuws

Succesvol 2016 positief afgesloten met een groei van 47% huurinkomsten!

Ulvenhout Retail Invest Fund sloot het boekjaar 2016 positief af met een groei van de huurinkomsten met 47%, en een groei van de intrinsieke portefeuillewaarde van 56%.

In 2016 werd hard gewerkt om de E-commerce resistente vastgoedportefeuille kwalitatief uit te breiden. Er werden tijdens het boekjaar 16 panden verworven. Deze units genereerden een bijkomende totale maandelijkse huur van 145.728 euro per maand (vanaf december). Elf panden worden verhuurd aan een supermarktretailer (Carrefour, Delhaize en LIDL) en passen binnen de strategische investeringspijler ‘Food’. Twee panden worden respectievelijk verhuurd aan Paris XL en H&M en passen binnen de investeringspijler ‘Basics’. Daarnaast werden nog drie panden verhuurd aan een fitnessketen (Jim’s Fitness en Basic Fit) aangekocht, en kaderen binnen de investeringspijler ‘Leisure‘. 

Het resultaat van het boekjaar Ulvenhout Retail Invest Fund cva bedraagt 689.342 euro. De voorbije jaren behaalde het fonds een gemiddelde Return on Capital Employed van 11,3%. De bezettingsgraad van 100% en het dynamische activabeheer tonen aan dat investeren in E-commerce resistent vastgoed loont. Bovendien profiteerde het fonds van de lage rentes om de gemiddelde rente op langere termijn zoveel mogelijk vast te klikken. Meer informatie over de jaarrekening en het jaarverslag kunnen de aandeelhouders, na log in, opvragen via de speciale pagina’s ‘Aandeelhouders’ en ‘Cijfers’ gereserveerd voor de aandeelhouders. Op de Algemene Vergadering van 6 juni worden deze cijfers in principe goedgekeurd.

Het kapitaal dat eind vorig jaar werd opgehaald is tegen begin juli volledig geïnvesteerd. De zaakvoerder stelt daarom dan ook voor een kapitaalsverhoging van 13 miljoen euro te verrichten om zo een aantal geïdentificeerde interessante investeringsdossiers aan de vastgoedportefeuille te kunnen toevoegen. Deze kapitaalsverhoging wordt op een Bijzondere Algemene Vergadering op 6 juni in principe goedgekeurd.

Het jaarverslag van de zaakvoerder en bijhorende prospectus kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar info@ulvenhoutretailinvest.be of te downloaden via deze link

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier