< Terug naar nieuws

Vierde kapitaalsverhoging afgerond

Deze ochtend werd in het kantoor van notarissen Ghesquière, Degryse en Ghesquière uit Ieper de eerder goedgekeurde kapitaalsverhoging van 3.5 miljoen euro door de aandeelhouders getekend.

Na de voorbije kapitaalsverhogingen van 3.5 en 2.5 miljoen euro in 2015, werd deze kapitaalsverhoging opnieuw grotendeels door bestaande aandeelhouders onderschreven. Daarnaast tekenden een tiental nieuwe aandeelhouders in. Het beoogde kapitaal werd volledig opgehaald. Afhankelijk van de geïdentificeerde investeringsopportuniteiten wordt voor het najaar van 2016 een bijkomende kapitaalsverhoging overwogen.

Het kapitaal van Ulvenhout Retail Invest Fund bestaat nu uit ongeveer 16 miljoen euro, waarmee voor 50 miljoen euro aan retailvastgoed gekocht werd binnen een strikt gedefinieerde investeringsstrategie. Dit vastgoed genereert in 2016 jaarlijks zo’n 3 miljoen euro aan recurrente huurinkomsten.

Het bedrag van deze kapitaalsverhoging zal aangewend worden voor de aankoop van een aantal reeds gedefinieerde opportuniteiten voor o.a. Carrefour Express en Proxy Delhaize in de strategiepijler ‘Food’. Daarnaast worden ook de pijlers ‘Leisure’ en ‘Basics’ versterkt met o.a. een bijzonder goed gelegen fitnesscenter in centrum Antwerpen en een aantal strategische investeringen in Mechelen. Deze aankopen volgen nu het proces van de due diligence. De komende weken worden deze investeringen afgerond om zo het belegde kapitaal optimaal te laten renderen. Informatie over deze acquisities volgt later op deze site.

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier.