< Terug naar nieuws

Goede resultaten voor URIF: Vastgoedportefeuille verdubbelt tot meer dan 140 miljoen euro in 2017!

Ulvenhout Retail Invest Fund sloot het boekjaar 2017 positief af met een verdubbeling van de recurrente huurinkomsten tot 8.421.198 euro, en een groei van de vastgoedportefeuillewaarde tot 142.675.162 euro.

In 2017 werd opnieuw hard gewerkt om de E-commerce resistente vastgoedportefeuille kwalitatief uit te breiden. Er werden tijdens het boekjaar 21 transacties afgerond, bestaande uit 43 winkels. Deze units genereerden een bijkomende totale maandelijkse huur van 351.766 euro per maand (recurrent vanaf december).

Vooral de strategische pijler ‘Food’ werd versterkt door de aankoop van vastgoed verhuurd aan supermarkten. Het grootste deel van de investeringen van 2017 ging dan ook naar de aankoop van dertien panden, verhuurd aan een supermarktretailer (Carrefour, Lidl, Bio-Planet en Wink (Cora-groep)). 52% van de totale huurinkomsten worden nu gegenereerd door vastgoed verhuurd aan buurtsupermarkten.

De bezettingsgraad van 100% en het dynamische activabeheer tonen aan dat investeren in E-commerce resistent vastgoed loont. Bovendien profiteerde het fonds van de lage rentes om de gemiddelde rente op langere termijn zoveel mogelijk vast te klikken. 83% van de schulden is nu op de lange termijn (>10 jaar) vastgeklikt. Meer informatie over de jaarrekening en het jaarverslag kunnen de aandeelhouders, na log in, opvragen via de speciale pagina’s ‘Aandeelhouders’ en ‘Cijfers’ gereserveerd voor de aandeelhouders. Op de Algemene Vergadering van 5 juni werden deze cijfers goedgekeurd. Bovendien werd op deze jaarvergadering pwc als commissaris aangesteld vanaf het boekjaar 2018. 

Het kapitaal dat in het voorjaar werd opgehaald is tegen begin juli volledig geinvesteerd. De zaakvoerder stelt daarom dan ook voor om in het najaar opnieuw een kapitaalsverhoging te verrichten om zo een aantal geidentificeerde interessante investeringsdossiers aan de vastgoedportefeuille te kunnen toevoegen. Deze kapitaalsverhoging past binnen de eerder goedgekeurde ruimte van 50 miljoen euro bijkomend toegestaan kapitaal. 

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier