< Terug naar nieuws

BAV beslist om URIF CVA om te vormen tot Forum Estates NV, en benoemt Raad van Bestuur

Vandaag werd Ulvenhout Retail Invest Fund CVA omgevormd tot een klassieke NV. Bovendien werd de beheersstructuur vereenvoudigd door een aantal fusies, en werd er een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld.

Naast een vereenvoudiging van de beheersstructuur en de omvorming van een Commanditaire Vennootschapsvorm op aandelen in een Naamloze Vennootschap, werd ook een Raad van Bestuur benoemd. Cadiz NV, vertegenwoordigd door Stefan De Bock, Studium ad Scaldim bvba, vertegenwoordigd door Wouter Dewulf, Donche & Donche Comm. V, vertegenwoordigd door Philippe Donche, Fish Affairs bvba, vertegenwoordigd door Stefaan Gielens, Patrick Syen en Annette Vermeiren werden aangesteld als bestuurders. Met deze vereenvoudiging van de beheersstructuur, en de versterking van de Raad van Bestuur, neemt Forum Estates een verdere stap in de professionalisering en de voorbereiding voor de omvorming naar een beursgenoteerde GVV in 2020.

Bovendien werd de naam Ulvenhout Retail Invest Fund CVA omgevormd tot Forum Estates NV. Deze vlag dekt beter de lading waar het beleggingsfonds voor staat, i.e. investeren in supermarkten en ander E-commerce resistent vastgoed. 

Forum is voor de Romeinen wat een Agora is voor de Grieken. Het forum was een centraal gelegen locatie in de stad die oorspronkelijk gebruikt werd voor het drijven van handel. Forum Estates is een E-commerce resistent beleggingsfonds met een specifieke focus op supermarktenvastgoed. Supermarkten zijn centraal gelegen locaties in de stad waar bij uitstek fysiek handel gedreven wordt. Door te kiezen voor de naam Forum verwijzen we in de eerste plaats naar de authentieke betekenis (cfr. Forum Romanum). Het begrip Forum draagt ook een meer hedendaagse betekenis in zich als online platform waar mensen digitaal samenkomen en handelen. De hedendaagse supermarkten worden ook meer en meer gezien als fysiek ophaal- én inzamelpunt voor het online winkelgebeuren. De keuze voor de naam Forum is in de schoot van deze 2 connotaties bedacht. Het achtervoegsel Estates beklemtoont verder dat het om een vastgoedportefeuille gaat.

Begin 2019 wordt de branding van Ulvenhout Retail Invest Fund omgevormd naar Forum Estates.

De aandeelhouders van Forum Estates kunnen het verslag van deze BAV op de speciale pagina’s voor de aandeelhouders raadplegen. De inhoud van deze BAV werd op de infosessie van 29 september eerder toegelicht.