< Terug naar nieuws

12,5 miljoen Euro bijkomend kapitaal na zesde kapitaalsverhoging!

Deze ochtend werd er op de kantoren van notaris Ghesquiere uit Ieper een bijkomende kapitaalsinbreng van 12,5 miljoen Euro getekend. Het beschikbare kapitaal voor Ulvenhout Retail Invest Fund bedraagt nu 40 miljoen Euro.

Deze kapitaalsinbreng kadert in het businessplan van Ulvenhout Retail Invest Fund om tegen 2019 een portefeuille van 180 miljoen Euro E-commerce resistent vastgoed te creëren, die jaarlijks recurrente huurinkomsten van meer dan 10 miljoen Euro zal genereren. In het najaar van 2017, in 2018 en 2019 zijn nog een aantal kapitaalsverhogingen voorzien. Zo is het fonds ‘on track’ om zich in 2020 om te vormen tot een beursgenoteerde Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap. Hiervoor lopen al een aantal verkennende gesprekken met zakenbanken. 

Dit bijkomend kapitaal wordt de komende maanden geïnvesteerd in een aantal geïdentificeerde projecten, die passen in de investeringsstrategie van Ulvenhout Retail Invest Fund. Vooral de pijler ‘Food’, die de basis vormt van de investeringsportefeuille zal hiermee versterkt worden. Met dit kapitaal wordt voor ongeveer 40 miljoen Euro E-commerce resistent vastgoed aangekocht, die de totale jaarlijkse huurinkomsten met ongeveer 2,5 miljoen Euro zullen doen toenemen tot ongeveer 8,5 miljoen Euro tegen het einde van 2017. Meer informatie hierover volgt in de nieuwsrubriek van deze site.

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier