< Terug naar nieuws

Happy 2020 en Uitstekende jaarcijfers 2019

Namens het Forum Estates team en de Raad van Bestuur wensen we u alvast het allerbeste voor 2020.

Uit de voorlopig afgesloten, nog niet geauditeerde, cijfers van Forum Estates (geconsolideerd) blijkt dat 2019 positief werd afgesloten. De vastgoedportefeuille en de huurinkomsten groeiden met respectievelijk 64% en 67%. Door verdere schuldafbouw en de inbreng van het retailpark PCE en een aantal panden werd de schuldgraad sterk gereduceerd van 61 tot 54%. De bezettingsgraad bleef ongeveer op peil op 97.25%. De definitieve en geauditeerde jaarafsluiting wordt verwacht tegen eind maart, op tijd voor de geplande kapitaalsverhoging. De definitieve jaarrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de aandeelhouders op de Algemene Vergadering begin juni.