< Terug naar nieuws

Geslaagde infosessie n.a.v. BAV 30 november 2018

Deze ochtend vond een infosessie over een geplande Buitengewone Algemene Vergadering voor de aandeelhouders in Hotel Mercure in Roeselare plaats. In het kader van een verdere professionalisering en vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur en -governance worden een aantal aanpassingen aan de vennootschapsstructuur en de statuten voorzien. Deze werden op deze infosessie uitvoerig toegelicht.

Zo wordt de bestaande Commanditaire Vennootschap op Aandelen omgevormd naar een klassieke Naamloze Vennootschap. Ook de governance structuur wordt hierdoor tegelijkertijd aangepast in lijn met de toekomstige GVV structuur. Daarnaast wordt de structuur sterk vereenvoudigd door de geplande fusies van de dochtervennootschappen en de managementvernootschap Ulvenhout Retail Management bvba.

Er werd ook verdere informatie gegeven over de achtste kapitaalsverhoging van 9 –  12 mio euro, die ook voorzien is op 30 november a.s.. Dit bijkomend kapitaal moet dienen om in december een aantal interessante projecten aan te kopen. Deze projecten waar een sterke supermarkt als trekker telkens centraal staat werden ook op de infosessie toegelicht. 

De slides van deze infosessie kunnen de aandeelhouders terugvinden op de speciaal voor de aandeelhouders voorbehouden pagina’s -na inloggen- onder het kopje ‘Infosessie 29 september 2018’.

 Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier.