< Terug naar nieuws

Algemene Vergadering Ulvenhout Retail Invest 2 CVA

De eerste Algemene Vergadering Van Ulvenhout Retail Invest 2 CVA vond deze ochtend plaats in het Meeting Center van de Hotel Inn Express in Gent.

De geconsolideerde jaarrekening van het eerste, verlengde boekjaar 2013-2014 werd door de zaakvoerder toegelicht en door de aandeelhouders unaniem goedgekeurd. Via de inlog voor aandeelhouders kunnen het verslag van de zaakvoerder en de jaarverslagen van Ulvenhout Retail Invest 2 CVA en dochter Joera Madou NV hier op deze site geraadpleegd worden.

Er werd tevens een update gegeven van de nakende fusie op 1 juli tussen Ulvenhout Retail Invest 1 (Ulvenhout Invest NV) en Ulvenhout Retail Invest 2 CVA tot Ulvenhout Retail Invest Fund CVA. De zaakvoerder gaf ook een toelichting van de stand van zaken m.b.t. het investeringsprogramma van 10 miljoen Euro waar op de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van 2 april ll goedkeuring voor werd gegeven. De gebouwen van ‘Basic Fit’ in Laken en ‘JBC’ in Bilzen werden intussen aangekocht. Daarnaast werden een aantal koop-verkoopovereenkomsten getekend die de komende maanden na het vervullen van een aantal opschortende voorwaarden of due diligence zullen leiden tot een definitieve verwerving. Meer informatie volgt op deze nieuwsrubriek vanzodra er hierover meer nieuws is.

De zaakvoerder gaf tevens een doorkijk naar de investeringsprospects voor het tweede halfjaar 2015. Om het evenwicht en de risicospreiding binnen de vier strategische investeringspijlers (‘Food’, ‘Basics’, Fashion’ en ‘Leisure’) optimaal te kunnen houden wordt er primordiaal geopteerd om de pijlers ‘Leisure’ en ‘Food’ verder te versterken. Hoewel de verkopersmarkt erg beperkt is voor het ogenblik, wordt hierbij specifiek gesourced naar:

  • grotere winkeloppervlaktes (>400m²),
  • centraal gelegen binnenstedelijke winkelpanden,
  • liefst binnen de economisch en demografisch sterke driehoek Gent-Antwerpen-Brussel,
  • verhuurd aan AAA-huurders met sterke winkelconcepten,
  • binnen E-commerce resistente branches en merken.

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons via de contactpagina.