< Terug naar nieuws

Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergadering in Meeting Center Gruzenberg te Kortrijk gehouden!

Deze avond werd de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering, gevolgd door een Bijzondere Algemene Vergadering in Kortrijk gehouden. Alle aandeelhouders waren aanwezig of vertegenwoordigd.

Naast de klassieke punten zoals goedkeuring van de jaarrekening, bestemming van het resultaat en kwijting aan de zaakvoerder, werd ook het investeringsbudget 2017-2019 besproken en goedgekeurd. De komende 3 jaar wordt nog 80 miljoen euro aan E-commerce resistent vastgoed, conform de strikte investeringsstrategie, aangekocht. Het investeringsplan voorziet dat Ulvenhout Retail Invest Fund in 2019 activa ter waarde van 180 miljoen euro zal bezitten, die jaarlijkse recurrente huurinkomsten van 10,6 miljoen euro zullen genereren. Het plan om in 2020 het private investeringsfonds naar een Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap (GVV) om te vormen werd tevens bevestigd.

Er werd ook toelichting gegeven over de kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro die Ulvenhout Retail Invest Fund begin juli 2017 plant. Dit kapitaal zal dienen om een aantal geïdentificeerde projecten aan te kopen. In het najaar volgt in principe nog een kleinere kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro.

Aandeelhouders kunnen via de speciale pagina’s voor de aandeelhouders, na log-in, de cijfers van Ulvenhout Retail Invest Fund en haar dochters hier raadplegen. De slides van de presentatie op de AV en BAV kunnen hier (na log-in) gedownload worden.

In de Bijzondere Algemene Vergadering, genotuleerd door notaris Annelies Ghesquiere, werd toestemming verleend om het toegestane kapitaal de komende vijf jaar met 50 miljoen euro te verhogen. Daarnaast werd beslist een aantal dochtervennootschappen te fuseren. Dit zal de nodige transparantie en werkbaarheid verhogen, en bovendien een operationele kostenverlaging genereren.

Alle agendapunten werden unaniem goedgekeurd. De AV en BAV werden traditiegetrouw met een hapje en een drankje afgesloten. Ulvenhout Retail Invest Fund dankt de aanwezigen, en alle andere aandeelhouders voor hun steun en vertrouwen.

Voor meer informatie over Ulvenhout Retail Invest Fund, contacteer ons hier.